Netplads: fremkommeligheds problemer

vi oplever pt fremkommeligheds problemer med visse websites på netplads her den 27. marts ca kl 23

vi har lokaliseret problemet og prøver at komme uden om det 🙂